ความแปรปรวนทางพันธุกรรมในผู้ป่วย

ความแปรปรวนทางพันธุกรรมในผู้ป่วยอาจมีบทบาทสำคัญในการสร้างองค์ประกอบ microbiome ของบาดแผลซึ่งมีผลต่อกระบวนการบำบัด ความรู้เกี่ยวกับไซต์จีโนมที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายในบาดแผลเรื้อรังสามารถเป็นแนวทางในการระบุตัวบ่งชี้ทางชีวภาพและเป้าหมายการรักษาที่อาจเกิดขึ้นได้บาดแผลเรื้อรังซึ่งไม่สามารถแสดงอาการของการรักษา

ภายในสามสัปดาห์เป็นภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ป่วย การติดเชื้อแบคทีเรียของบาดแผลมีบทบาทสำคัญในการถ่วงกระบวนการบำบัด แบคทีเรียชนิดต่าง ๆ มีอยู่ในบาดแผลเรื้อรัง แต่ก็ไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมบางสายพันธุ์จึงสังเกตได้ในการติดเชื้อที่แผลและไม่ใช่ที่อื่น เพื่อตอบคำถามนี้ฟิลลิปส์และเพื่อนร่วมงานได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ของจีโนมเพื่อระบุตำแหน่งจีโนมที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายของจุลินทรีย์ในบาดแผลเรื้อรัง การศึกษาครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ระบุปัจจัยทางพันธุกรรมของ microbiomes แผลและการรักษาในผู้ป่วย

Related posts